HET PORTRET IN DE BEELDENDE KUNST

Beeldend kunstenaar Arnold Beugelsdijk laat u kennismaken met het thema: portret in de beeldende kunst.
Bijna iedereen heeft wel een portret van zichzelf en de meest dierbaren in huis. Een geschilderde beeltenis is zeldzamer, dat blijft nog steeds vooral voorbehouden aan de "elite" en de liefhebber. Dat is altijd al zo geweest.

U ontdekt dat kunstenaars in verschillende tijden op totaal andere manieren een portret verbeelden.
In vroeger tijden liet men zich vooral portretteren om status en rijkdom te etaleren. Toch vertellen portretten en zelfportretten ons ook veel over de geschiedenis. Bovendien weten we dankzij deze kunstwerken hoe men er vroeger uitzag, althans hoe de kunstenaar die persoon zag. Het blijft altijdeen blik door de ogen van de kunstenaar. De portretkunst van de 17e en 18e eeuw laten verschillende stijlen zien. Veel burgerlijke portretten van strak in het pak gestoken notabelen zien het licht naast de feestelijke portretten van onder andere Frans Hals. In de tweede helft van de 19e eeuw deed het impressionisme zijn intrede. De impressionisten gaven de mensen weer zoals zij ze op een bepaald moment zagen, geen psychologische of sociale interpretatie.Later probeerden de expressionisten iets van het innerlijk, het karakter, van het model weer te geven. Eigenzinnig kleur -en vormgebruik deed zijn intrede in de beeldende kunst.

Die ontwikkeling zet zich door naar onze tijd. Er ontstaat een grote diversiteit aan stijlen,materiaalgebruik en vormtaal.
Van klassiek tot experimenteel Van herkenbaar tot abstract. Hoe dan ook…het portret laat een persoonlijk "handschrift' van de kunstenaar zien.

Bij deze lezing wordt de nadruk niet op namen en jaartallen gelegd.
Ik wil vooral dat u goed kijkt naar de geschilderde en getekende portretten !

De volgende elementen zullen de revue passeren :

wat ziet u eigenlijk / wat vertelt kleding/ het interieur / gezichtsuitdrukking / hoeveel ruimte neemt het model in / herkenbaar of juist niet / kleur- en materiaalgebruik / gebruik van licht en donker / is er sprake van dieptesuggestie / kijkrichting /compositie / en waarom maakte de kunstenaar dit portret ? / enz.
Halverwege de presentatie teken ik -als kort intermezzo- in een aantal schetsen verschillende standen van een portret. Ik probeer u dan te laten zien waar je als portrettekenaar zoal rekening mee moet houden.


LENGTE :                                           2½ UUR ( INCL. PAUZE )
AANTAL DEELNEMERS :              GEEN MAXIMUM
KOSTEN :                                          € 200,-- Excl. BTW ( PER GROEP TOT 30 PERSONEN)
VOOR VERDERE INFORMATIE:   06 - 417 202 76

PRIJS IS
INCLUSIEF REISKOSTEN BINNEN WESTLAND