Arnold Beugelsdijk is beeldend kunstenaar en woont in Monster ( Westland ).

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft hij veel gereisd door Frankrijk, Engeland
en Italië om daar te werken. Al zijn landschappen in potlood, pastelkrijt en oil-pastel zijn niet in het atelier maar ter plekke in het
betreffende land gemaakt.

In zijn werk ziet u een veelzijdige benadering van het landschap in al zijn facetten. De beeldtaal varieert van herkenbaar tot abstract.
Terug in Nederland wordt zijn werk ingelijst en geëxposeerd. De etsen worden in eigen beheer gedrukt.
Zijn werk is aangekocht door Kunstuitlenen, gemeentelijke instellingen en particulieren in binnen- en buitenland.

Naast gegevens over zijn vrije werk volgt hier nog wat andere informatie:

• Een van de auteurs van het boek Tekenen en Schilderen van Teleac
• Ontwerper van een aantal muurschilderingen in Gemeentehuizen, scholen en woonhuis
• Ontwerp voor een foetusgraf
• Ontwerp glasmonument voor oud-Indiëgangers
• Oprichter Kunstuitleen
• Als lid van de gemeentelijke adviescommissie Kunst in de openbare ruimte, heeft hij jarenlang beelden aangekocht.
Deze kunstwerken zijn overal in de openbare ruimte van 's-Gravenzande te zien.
• Tijdens een kunstmanifestatie in Luxemburg waaraan 60 beeldend kunstenaars uit Europa deelnamen heeft hij zowel
de prijs van de vak jury als de publieksprijs gewonnen.

 

Om een globale indruk te krijgen van zijn werk klikt u op: VOORBEELDEN KUNSTWERKEN


 

 

Wilt u eens het atelier bezoeken, werk bekijken of van gedachten wisselen over een opdracht, dan kunt u mij bereiken
door het sturen van een
E-mail


HOME